Members | Sign In
Firmware và tài liệu của TizzBird > Phần mềm tiện ích của TizzBird
avatar

Phần mềm NFS Server cài trên PC dùng cho TizzBird

posted Dec 23, 2011 09:48:39 by tranduchieu@tanthanh.biz
Phiên bản 1.05 (Ngày 18/7/2012): Tải chương trình TizzNFS 1.05 SETUP tại đây

Phần mềm TizzNFS có các đặc diểm sau:

- Chạy trên Windows™ XP/ Vista/ 7 (Cả 32 bit và 64bit)
- Giao diện đơn giản, hợp lý.
- Cho phép chia sẻ nhiều thư mục qua chức năng EXPORT.
- Hoạt động ổn định.
- Tên mục EXPORT có thể lựa chọn đơn giản hoặc phức tạp.
- Hỗ trợ giao thức NFS2 và NFS3.

Bản 1.05 có những thay đổi so với các bản trước như sau:
--> Hỗ trợ nhiều IP và nhiều thư mục.
--> Hỗ trợ tối đã kích thước gói dữ liệu trong mạng Wi-Fi.
--> Hỗ trợ tối đa đến 128 máy TizzBird cùng kết nối đồng thời.

Vui lòng tham khảo thêm trong TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (Bản 2.0)
[Last edited Jul 20, 2012 02:58:59]
This topic has been locked by a moderator, you can no longer reply.