Members | Sign In
Firmware và tài liệu của TizzBird > Các tài liệu dùng cho TizzBird
avatar

Hướng dẫn cập nhật firmware cho TizzBird F10/ F11/ F20/ F30

posted Jan 20, 2012 03:00:22 by tranduchieu@tanthanh.biz
Để cập nhật firmware, có thể theo 1 trong 2 cách sau đây:

1) Nâng cấp trực tuyến (OTA):
- Cắm USB flash hoặc HDD vào cổng USB (nếu có HDD gắn trong thì không cần).
- Kết nối TizzBird với mạng internet.
- Vào màn hình chính, rồi theo các bước sau: Cài đặt => Hệ thống => Cài đặt firmware.

2) Nâng cấp gián tiếp:
- Dùng máy tính (PC) để tải firmware về, sau đó chép ra USB flash, chú ý Safely Remove Hardware trước khi ngắt USB ra khỏi PC.
- Cắm USB flash vào TizzBird.
- Từ màn hình chính, vào menu "Tập tin", duyệt đến file firmware (có đuôi là .tzbird) và nhấn OK.
[Last edited Aug 18, 2012 03:15:33]
This topic has been locked by a moderator, you can no longer reply.