Members | Sign In
Firmware và tài liệu của TizzBird > Phần mềm tiện ích của TizzBird
avatar

Ứng dụng xem phim HD online cho Tizzbird

posted May 09, 2012 07:34:23 by tranduchieu@tanthanh.biz

Download tại đây: HDHanoi.apk
Hướng dẫn sử dụng
- Tạo tài khoản miễn phí, đăng nhập, chọn phim và xem
- Để tua phim: trong khi xem, ấn nút menu trên điều khiển, sau đó dùng các nút mũi tên để di chuyển thanh trượt, hoặc có thể ấn vào nút >> để nhảy 30s.
[Last edited Jul 04, 2012 05:10:58]
This topic has been locked by a moderator, you can no longer reply.